การเรียกดู: ข่าว Cryptocurrencies

การปฏิวัติสกุลเงินกำลังพัฒนาและคาดว่า Cryptocurrencies จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก Anatoly Aksakov หัวหน้าคณะกรรมการตลาดการเงินของ...

ตลาดการให้กู้ยืมและการปล่อยสินเชื่อแบบ DeFi มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากโปรโตคอลการให้กู้ยืมแบบใหม่ยังคงดึงดูดเงินทุน...

การพึ่งพาการโอนเงินและการแพร่กระจายของพฤติกรรมการชำระค่าโทรศัพท์ ดูเหมือนว่าจะส่งผลให้มีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมาก...